fbpx

Rozhodli jste se, že se přestěhujete za prací do Německa? V tom případě máte ten nejdůležitější krok za sebou. Teď už zbývá zařídit jen pár nutných formalit, aby vše proběhlo hladce a nedostali jste se do potíží s úřady. V žádném případě se nenechte papírováním od práce v Německu odradit, díky členství České republiky v EU je to úplně jednoduché.

Tento článek vám poradí, jaké dokumenty budete pro práci v Německu potřebovat a co je potřeba zařídit na úřadech při stěhování do Německa. Odpoví vám mimo jiné na tyto otázky:

  • Potřebuji pro práci v Německu povolení k pobytu nebo pracovní povolení?
  • Jak je to se zdravotním pojištěním při stěhování za prací do Německa?
  • Co je potřeba zařídit ohledně sociálního pojištění při práci v Německu?

Jestli práci v Německu ještě hledáte, využijte kompletní návod, jak najít práci v Německu. Nebo vás tíží pochybnosti, že neseženete práci v Německu bez němčiny? Určitě to jde – mrkněte na tento článek, kde popisuji, co byste měli zvážit při hledání práce v Německu bez jazyka.

1. Potřebuji pro práci v Německu povolení k pobytu nebo pracovní povolení?

Povolení k pobytu

Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. 5. 2004) mohou čeští občané cestovat po Německu pouze se svým občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud se však do Německa stěhujete za prací, musíte do 14 dnů nahlásit své německé bydliště na radnici nebo obecním úřadu.

Potvrzení o přihlášení k pobytu (Meldebestätigung) je důležitý doklad, který budete potřebovat k vyřízení dalších náležitostí – založení účtu v bance, paušálu na telefon aj.

Přihlášení k pobytu v Německu

Jak jsem psala výše, při stěhování do Německa za prací musíte do 14 dnů nahlásit své německé bydliště na úřadě. Pokud to provedete později, hrozí vám sankce. Nicméně jsem se u svých kolegů zatím nesetkala s tím, že by pozdější přihlášení byl problém.

Přesto si včasné nahlášení ohlídejte, protože teprve poté vás můžou zaregistrovat na finančním úřadě, abyste získali daňové číslo (SteuerID). Rovnou se zeptejte, jakým způsobem vám daňové číslo doručí. Po přihlášení by mělo přijít automaticky poštou, ale pokud to trvá příliš dlouho, je nutné dojít na finanční úřad (Finanzamt). Když nebudete mít SteuerID, budete automaticky zařazeni do daňové třídy 6 (Steuerklasse 6), ve které se odvádí nejvyšší zálohy na daň z příjmu.

Správný název pro daňové číslo je “Steuer ID”. Funguje na principu rodného čísla v ČR, německé děti ho získají už při narození a celý život zůstává neměnné. “Steuernummer” je staré daňové číslo, které se využívalo do roku 2008 a vztahovalo se k bydlišti – proto se neustále měnilo. Z toho důvodu bylo zavedeno jedinečné a neměnné Steuer ID. Proto se nevyděste, když po vás zaměstnavatel bude chtít Steuernummer. Nejspíš má na mysli Steuer ID, často se tento výraz zaměňuje.

Přihlášení k pobytu provedete u příslušného přihlašovacího úřadu města nebo obce (Meldebehörde). Pokud si nevíte rady, kam přesně se jít nahlásit, poradí vám strýček Google. Například pro správný úřad v Berlíně hledejte “Meldebehörde Berlin” nebo “Anmeldung EU-Bürger Berlin” nebo “Einwohnermeldeamt Berlin”.

Ve větších městech si musíte předem zarezervovat termín na internetu. K přihlášení potřebujete od pronajímatele bytu podepsaný Wohnungsgeberbestätigung (stáhněte si ZDE) a pasovou fotografii. Na úřadě vyplníte formulář – pozor na kolonku náboženství. Pokud ji vyplníte (nebo vám ji vyplní snaživá úřednice jako v našem případě), jste automaticky přihlášeni k církevní dani (Kirchensteuer) a odhlásit se od ní není vůbec nic jednoduchého.

Teď si možná říkáte: Jak to mám udělat, když ještě žádnou německou adresu nemám, protože bydlení teprve hledám? Na začátku je to někdy opravdu prekérka, jelikož německou adresu po vás chtějí všude – na zdravotní pojišťovně, při založení účtu v bance, při vystavení potvrzení o bezdlužnosti od Schufa… Je opravdu důležité se co nejdříve zaregistrovat také kvůli získání Steuernummer a správným odvodům záloh na daních.

My jsme tuhle situaci vyřešili tzv. Wohnen auf Zeit. Příště se rozepíšu v podrobném článku, jak na krátkodobý podnájem a proč je to v podstatě jediná možnost, jak se vymotat ze začarovaného kruhu “hledám byt, abych měl německou adresu, ale abych ho našel, musím mít německou adresu”.

Pracovní povolení

S platností od 1. 5. 2011 se občanům České republiky otevřel německý pracovní trh. Do té doby bylo nutné mít pracovní povolení. V současné době nemusíte pro práci v Německu splňovat žádné speciální podmínky. Čeští občané mají v rámci volného pohybu pracovníků právo v Německu pracovat bez jakéhokoliv pracovního povolení. Zároveň se na ně vztahují stejná práva jako na německé pracovníky – například na sociální zabezpečení a minimální mzdu.

2. Jak je to se zdravotním pojištěním při stěhování za prací do Německa?

Pojištění můžete být pouze v jednom státě EU. Proto je nutné vzít v úvahu dva případy:

A. Odjíždíte do Německa hledat práci

Pokud do Německa odjíždíte práci teprve hledat, je nejlepší, když zůstanete prozatím pojištěni v České republice. To znamená, že v případě potřeby můžete čerpat zdravotní péči v Německu na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (modrá kartička).

Náhlého onemocnění se nemusíte bát, s evropskou kartičkou máte v Německu nárok na ošetření za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Pozor – znamená to také uhradit stejné poplatky jako německý pojištěnec. Toto pravidlo se vztahuje na akutní ošetření, nikoliv na plánované zákroky – ty byste museli uhradit v plné výši.

Jestliže odjíždíte hledat práci do Německa a necháváte si dočasně stávající české pojištění, máte dvě možnosti (předpokládám, že již nejste v pracovním poměru, do té doby za vás hradil pojištění zaměstnavatel). Buď se evidujete na úřadu práce jako nezaměstnaný nebo se přihlásíte na svojí zdravotní pojišťovně jako samoplátce. Obojí má svoje výhody a nevýhody.

  • Úřad práce bude platit zdravotní pojištění za vás, ale musíte se dostavit na jím určené schůzky a dodržovat jeho nařízení.
  • Jako samoplátce máte volnost, ale musíte každý měsíc uhradit zdravotní pojištění ve výši 1803 Kč (sazba pro rok 2019).

Jakmile začnete v Německu vykonávat výdělečnou činnost, přihlásí vás zaměstnavatel k německému pojištění. Vy máte povinnost tuto skutečnost do 8 dnů oznámit svojí české zdravotní pojišťovně, jinak vám hrozí pokuta.

B. Už máte podepsanou pracovní smlouvu v Německu od konkrétního termínu

Pokud již máte podepsanou německou pracovní smlouvu od určitého data, zajděte na svoji zdravotní pojišťovnu ještě před odjezdem do Německa. Na pojišťovně musíte nahlásit, od kdy přestáváte být českým pojištěncem, aby vás z pojištění odhlásili.

Nepotřebujete k tomu žádný speciální formulář, ale je dobré mít s sebou pracovní smlouvu, případně budou chtít podepsat čestné prohlášení. Také musíte odevzdat průkaz pojištěnce – namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz do té doby, než vám začne běžet německý pracovní úvazek.

Pokud jste pracovali v Česku jako OSVČ, musíte se před odjezdem odhlásit mimo zdravotního pojištění také od sociálního pojištění.

Zdravotní pojištění po návratu do ČR

Po návratu do České republiky musíte dokázat, že jste si zdravotní pojištění platili v jiném státě. K tomu slouží formulář E104, ve kterém vám německá zdravotní pojišťovna doloží, od kdy do kdy jste v Německu platili zdravotní pojištění. Formulář by vám německá pojišťovna měla zaslat poštou co nejdříve, ale i když si o něj zažádáte ještě před odjezdem z Německa, může se to dost protáhnout.

Přesto ihned po návratu do ČR kontaktujte svoji českou zdravotní pojišťovnu. Vaše zdravotní pojištění musí navazovat, takže se musíte po ukončení německého pracovního poměru opět přihlásit v Česku. Já jsem na formulář E104 čekala víc než měsíc, do té doby jim stačilo ukázat výpověď (nebo pracovní smlouvu na dobu určitou) a podepsat čestné prohlášení. Nejlepší je zažádat si na německé pojišťovně alespoň o naskenování dokumentu na e-mail, než se dočkáte pošty.

Výběr zdravotní pojišťovny v Německu

Při nástupu do práce v Německu se vás zaměstnavatel zeptá, k jaké zdravotní pojišťovně (Krankenkasse) jste přihlášen. Svoji zdravotní pojišťovnu si můžete vybrat. Největším rozdílem mezi českým a německým systémem zdravotního pojištění je fakt, že v Německu existuje kromě veřejného zdravotního pojištění i soukromé. Jedná se tedy o duální systém, který momentálně zahrnuje přes 100 veřejných a 40 soukromých zdravotních pojišťoven.

Základní veřejnou pojišťovnou je AOK (odpovídá české VZP). Od státní zdravotní pojišťovny můžete za splnění určitých podmínek přejít k soukromé pojišťovně. Hranice pro přechod je v roce 2019 minimální roční příjem 60 750 €. Ale pozor – jakmile se jednou pojistíte u soukromé pojišťovny, je téměř nemožné vrátit se ke státní, i přes to, že vaše příjmy klesnou.

Zaměstnavatel po vás pravděpodobně při nástupu bude požadovat Mitgliedsbescheinigung der Krankenversicherung – v podstatě potvrzení od zdravotní pojišťovny, kde jste pojištěn. To samozřejmě nemáte. Stačí tedy zaměstnavatele požádat, aby vás u vámi vybrané pojišťovny přihlásil, protože jste ještě nikdy v Německu pojištěni nebyli.

Pokud není ochoten, můžete si zajít na pobočku sami a zažádat si o registraci. Potřebujete pouze pasovou fotku, vyplníte prohlášení, že jste dosud byli přihlášeni v Česku a ukážete svoji pracovní smlouvu. Pak už jen zaměstnavateli předáte Mitgliedsbescheinigung z konkrétní pojišťovny, u které za vás bude odvádět zdravotní pojištění.

My jsme vždycky byli pojištěni u AOK a to zejména z toho důvodu, že je u nich naprosto bezproblémové přihlásit se jako pendler.

Plastovou kartičku pojištěnce vám zašle pojišťovna poštou. To může pár týdnů trvat. Do té doby si můžete zajít na pobočku pro papírové potvrzení, které vám vystaví na počkání a nahrazuje kartičku pojištěnce. Potvrzení vám však vydají až ve chvíli, kdy vás zaměstnavatel skutečně přihlásil.

Přihlášení na pojišťovně jako pendler

Jako pendler se u zdravotní pojišťovny nejčastěji registrujete, pokud každý den dojíždíte za prací do Německa, ale zároveň máte stále bydliště v České republice. U AOK (nejsem si jistá, jak je to u jiných pojišťoven) si však můžete o pendlera zažádat, i když dojíždíte zpět do Česka méně často – například každý víkend.

Nejjednodušší je domluvit se na tom v pojišťovně hned, jak vás zaměstnavatel přihlásí ke zdravotnímu pojištění (s vaší první výplatou už musíte být přihlášeni). Vyplníte jednoduchý formulář, kde zaškrtnete, jak často do Česka jezdíte. Na základě toho vám vystaví formulář E106/S1, se kterým přijdete na pobočku vaší české pojišťovny. Od ní obdržíte žlutý průkaz pojištěnce, se kterým máte nárok na plnou zdravotní péči na území České republiky.

Je možné, že vám německá pojišťovna nedá formulář E106 rovnou, ale zašle ho přímo na vaši českou pojišťovnu poštou. Vaší české pojišťovně také může nějaký ten pátek trvat, než vám vystaví vaši kartičku. Můžete si tam však zajít a zažádat alespoň o papírové Potvrzení o registraci, které je platné maximálně 6 měsíců.

3. Co je potřeba zařídit ohledně sociálního pojištění při práci v Německu?

Sociální pojištění je pro zaměstnance v Německu povinné. Poté, co jste si vybrali zdravotní pojišťovnu, vás zaměstnavatel přihlásí rovněž k placení sociálního pojištění. Další kroky následují automaticky. Vy nemusíte dělat nic.

V Německu existuje tzv. 5 pilířů sociálního pojištění:

  • nemocenské pojištění,
  • pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči,
  • důchodové pojištění,
  • úrazové pojištění,
  • pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Ukončení pracovního poměru – formulář U1

Po ukončení německého pracovního poměru je dobré si nechat před odjezdem do ČR vystavit formulář U1. Ten plní funkci zápočtového listu a potvrzuje dobu placení sociálního pojištění v Německu, která se bere v úvahu při přiznání podpory v ČR.

Formulář vám vystaví příslušný úřad práce (Agentur für Arbeit).

Započítává se mi odpracovaná doba v Německu do odpracovaných let do důchodu?

Pokud za vás zaměstnavatel řádně odvádí důchodové pojištění, pak se odpracovaná doba v Německu (a ostatních zemí EU) započítává do odpracovaných let. Při nároku na důchod budete dostávat poměrný důchod z více zemí EU, podle doby pojištění a dosažených výdělků v dané zemi.


A to je vše! Jakmile zařídíte tohle drobné papírování, všechno už běží automaticky. Opravdu se nejedná o nic složitého a není ani zapotřebí dobrá znalost němčiny, většinu věcí za vás vyřizuje přímo zaměstnavatel.

Článek jsem ještě rozšířila o podrobný návod krok za krokem, jak zařídit všechny potřebné formality při stěhování do Německa, ale také při návratu do Česka. Najdete ho na portálu JakDoNemecka.cz.

Není vám něco jasné? Tak napište dotaz do komentáře. Pokud budu vědět, tak ráda poradím. 🙂